TERMINARZ SZKOLEŃ

Nazwa szkoleniaTerminMiejsceProwadzącyCena
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ14.04.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm wiatrowych (aspekty planowania przestrzennego, ochrony przyrody, oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany ustawy o OZE - zarys)20.04.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
NADZWYCZAJNE TRYBY WZRUSZANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne17.05.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.
AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI - Najnowsze nowelizacje i przepisy wykonawcze24.04.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
KONTROLA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - uprawnienia WIOŚ - radca prawny 26.04.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
NOWA USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI - jak przygotować się do zmian w przepisach od 2014 r.15.05.2017PoznańEkspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. 390 zł netto/os
Dobra karta informacyjna przedsięwzięcia i raport OOŚ kluczem do efektywnej oceny oddziaływania na środowisko i realizacji inwestycji (podejście praktyczne)21.04.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz jej powiązanie z nową ustawą o odpadach10.05.2017PoznańJakub Smakulski - ekspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. Ochrona środowiska to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.390 zł netto/os
Prawo wodne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw12.05.2017PoznańAnna Grabowska - Szaniec - Ekspert, trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. 390 zł netto/os
Usuwanie drzew i krzewów - nowa procedura z uwzględnieniem nowych stawek opłat 18.05.2017PoznańEkspert, trener i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska, wieloletni praktyk, autor licznych artykułów w czasopismach branżowych. 390 zł netto/os
SZKOLENIA BHP
Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny12.04.2017 r.PoznańNatalia Chojara / Anna Grabowska Szaniec 50 zł/ os
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - instruktaż13.04.2017 r.PoznańNatalia Chojara / Anna Grabowska Szaniec 90 zł/ os
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - samokształcenie kierowane27.04.2017 r.PoznańNatalia Chojara / Anna Grabowska Szaniec 150 zł/ os
Szkolenie okresowe pracowików inżynieryjno - technicznych - samokształcenie kierowane09.05.2017 r.PoznańNatalia Chojara / Anna Grabowska Szaniec 90 zł/ os
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych - samokształcenie kierowane12.05.2017 r.PoznańNatalia Chojara / Anna Grabowska Szaniec 90 zł/ os
SZKOLENIA DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW
Jak założyć Stację Demontażu Pojazdów27.04.2017 r.PoznańJakub Smakulski550zł netto
Jak założyć Punkt Skupu Złomu28.04.2017 r.PoznańJakub Smakulski550zł netto